Missie, visie en doelstelling

De missie van Marketing Oldambt is het promoten van het Oldambt als toeristisch en recreatief gebied met als doel een bijdrage te leveren aan een positieve economische ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector en aanverwante sectoren in de gemeente Oldambt. 


In het volbrengen van onze missie hebben we een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Keuzes maken en vasthouden aan keuzes is de basis van een (duurzaam) succesvolle marketingstrategie. Dit betreft keuzes in het product, doelgroep, merkpropositie, aanpak en (communicatie)middelen.
  • Marketing gaat primair uit van het dienen van de behoeften van de (potentiële) klant.
  • Een goed doordachte promotieaanpak heeft een positieve invloed op de economie in de gemeente, werkgelegenheid en eveneens op de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het gebied als woongebied.
  • Marketing Oldambt is een kleine, professionele, onafhankelijke organisatie die streeft naar maximale efficiëntie en effectiviteit.
  • Het resultaat van de inspanningen van Marketing Oldambt moet uiteindelijk ten gunste komen aan de ondernemers in de gemeente Oldambt.
  • We beperken ons in principe tot het gebied binnen de gemeentegrenzen. Samenwerking en verbanden gaan we alleen aan wanneer we de overtuiging hebben dat het per saldo ten gunste komt van de T&R-sector in Oldambt.

Doelstellingen

  • Marketing Oldambt stelt zich ten doel om een substantiële bijdrage te leveren in de stijging van de werkgelegenheid in de T&R-sector in de gemeente Oldambt.
  • Om dit doel te bereiken moeten de bestedingen door toeristen en recreanten in dit gebied toenemen. Dit kan door: toename aantal dagrecreanten en/of toename aantal overnachtingen en/of toename bestedingen per persoon.