Aanpak - 4 sporen

Om onze doelstellingen te halen hebben we 4 "sporen" uitgezet:

  • Algemene toeristische gebiedspromotie
  • Verstrekken van goede toeristeninformatie
  • Stimulering en communicatieve ondersteuning van evenementen & festivals
  • Versterken (marketingcommunicatie) van ondernemers

1. Algemene toeristische gebiedspromotie

Het gebied moet gepositioneerd worden als aantrekkelijk gebied om te bezoeken voor toeristisch recreatieve doeleinden. Om dit te bereiken kiezen we er voor om content en activiteiten te ontwikkelen rond het thema De Graanrepubliek. Deze bieden we vervolgens aan aan belanghebbende stakeholders, zoals ondernemers, Visit Wadden, Marketing Groningen en/of NBTC. We kopen slechts beperkt media in, omdat we de overtuiging hebben dat we via de kanalen van derden ons publiek in veel grotere getale bereiken en wij onze middelen dus beter kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van passende content (verhalen, foto's, video's, beleefproducten, etc.)

 

We werken daarbij nauw samen met het partijen in de regio, zoals Blauwe Lint en andere ondernemers, projectbureau Blauwestad (Oldambt als aantrekkelijke woongebied), gemeente Oldambt en ondernemers in de binnenstad van Winschoten voor de citymarketing. Daarvoor hebben we een "merkarchitectuur" ontwikkeld waarbij Oldambt als hoofdmerk geldt en Blauwestad en Winschoten een submerkvariant kent die wordt ondersteund door het Oldambtlogo. Op onze beurt sluiten wij weer aan bij het merk en de merkpositonering van (Er gaat niets boven) Groningen.

 2. Goede toeristeninformatie

De toeristische informatievoorziening in Oldambt valt ook onder Marketing Oldambt, met het kantoor in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Dit is de uitvalsbasis van de toeristeninformatie; één die aansluit bij deze tijd. De hedendaagse toerist heeft een flink veranderd verwachtingspatroon ten aanzien van informatie. Men is er inmiddels aan gewend om de informatie die ze zoeken snel te kunnen vinden; waar dan ook en wanneer dan ook. Door internet en smartphones heeft dit ook zijn weerslag op toeristeninformatie. Kortweg komt het erop neer dat het digitaler en decentraler moet worden. Dat betekent voor Oldambt onder andere: een uitgebreide toeristische website, mobiele website en regio-app, -webcare, narrow casting, geocaching en een TIP-structuur samen met ondernemers.

 

Daarnaast kunnen we een rol spelen om er voor te zorgen voor dat een toerist/recreant vaker terugkomt en/of meer besteedt tijdens een bezoek (deepselling). Dit kan door de toeristeninfo op de plaats van recreatie aan te bieden. Dit attendeert de bezoeker op de mogelijkheden in het gebied die men vervolgens aanvullend doet, waarvoor men terugkomt of anderen in hun omgeving op attendeert. Het sluit ook aan bij het principe dat het eenvoudiger is een bestaande klant te behouden, dan een nieuwe aan te trekken. Deze bezoeker heeft immers al een positieve houding met betrekking tot het gebied. Dit doen we bijvoorbeeld door het uitgeven van een Recreatiekaart en het verspreiden van het Groningen Magazine, die via ondernemers worden verspreid. 

 

We bieden voor ondernemers verschillende mogelijkheden om (betaald en onbetaald) te participeren in de promotiemiddelen. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheden, neemt u dan contact op met Gea Diedel


3. Ondersteuning van evenementen & festivals

In Oldambt vinden het hele jaar door diverse evenementen en festivals plaats. Het zorgt voor kleuring en reuring in het gebied. Voor ieder evenement in Oldambt is er plek in onze communicatie, omdat het een deel van het toeristisch recreatief aanbod in het gebied is. Zo hebben we een speciaal deel op onze website ingericht voor het evenementenaanbod en verspreiden we de Uitagenda Oldambt.

 

U kunt uw evenement aanmelden via uitagendaoldambt.nl

 

Wanneer u meer wilt weten over hoe u gebruik kunt maken van deze mogelijkheden, kunt u contact opnemen met Gea Diedel

 

Een 10-tal evenementen hebben een aantrekkingskracht ver buiten de directe woonomgeving. Dat maakt deze evenementen niet alleen een interessant toeristisch recreatief product, maar ook een prachtig "uithangbord" voor Oldambt. Met de organisatoren van deze evenementen gaan we om tafel om de samenwerking in de communicatie aan te gaan, zodat we elkaar kunnen versterken. 

 

Bent u van plan een evenement te gaan organiseren en wilt u advies? Dan kunt u ook bij ons terecht. We weten de weg goed in "vergunningenland", we kunnen met u meedenken, de meest geschikte datum uitzoeken, etc. Voor de goede orde: we hebben geen geld beschikbaar. Wel kunnen we ondersteunen in de communicatie. Wilt u hierover contact? Mail dan met Mick Zuurman


4. Versterken marketingcommunicatie van ondernemers

Marketing Oldambt is natuurlijk niet de enige die het gebied promoot. De ondernemers in het gebied doen dit ook met verve. Dikwijls horen we van ondernemers dat ze iets met hun website willen, dat ze iets met sociale media willen, dat hun communicatie eigenlijk ook in het Duits zou moeten. Echter vaak ontbreekt het de ondernemer om de kennis hierover of de "handjes" hiervoor in te huren. Marketing Oldambt ziet voor zichzelf een rol in het verbeteren van de marketingcommunicatie van de ondernemers in het gebied door hier als intermediair op te treden. De vorm daarvan stemmen we vanzelfsprekend af met de ondernemers. Er is te denken aan workshops over doelgroepbenadering, inzet van sociale media of opzetten van een goede eigentijdse website. Daarvoor organiseren wij ook 4x per jaar het Toeristisch Café Oldambt (TCO). We proberen ondernemers bij elkaar te brengen en elkaars promotie en productontwikkeling te versterken en samen een consistente, herkenbare en professioneel beeld van Oldambt te presenteren aan de buitenwereld. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opnemen met Edwin van der Woude.